Davit Guramishvili Leqsebi

dideba motminebasa shensa upalo ieso

  • 6:12 davit guramishvili

Vai ra kargi sachino ra avad migichnieso.

  • 6:12 davit guramishvili

Davit Guramishvili

  • 6:12 Davit Guramishvili - Vai Ra kargi Sachino
  • 6:24 vai ra kargi sachino ra avad migichnieso
  • 6:12 ieso

unknow

  • 6:12 davit guramishvili
  • 6:12 davit guramishvili

Альбомы