Tata Simonyan 2012

Tata Simonyan

 • 4:37 Kamats Kamats
 • 4:24 Khelagar mi ani
 • 4:14 Chinar
 • 5:14 Anunt Asa
 • 4:02 Jutak
 • 4:14 16_16
 • 3:35 Chi Kareli
 • 6:01 50 x 50_plus
 • 10:17 Aghjiknerin
 • 4:16 Hekiatner
 • 6:28 Yerekon ijav
 • 4:45 HIN TARI
 • 4:47 Havatum Em Vor Kgas
 • 4:59 De Mna Mna
 • 5:16 Fayton
 • 4:19 MI_ROPE
 • 5:18 Sayat Novain
 • 3:55 Hollywood
 • 4:57 Karapner
 • 4:47 Hishum em
 • 3:36 Nor Tari
 • 4:07 Kgnam Heru-Heru
 • 4:21 Orer@
 • 3:46 Qaminer (Live)
 • 5:07 Yerevan (Live)

Альбомы